Politica de confidențialitate

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Politica noastră de confidențialitate are la baza dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 („Regulamentul general privind protecția datelor” sau „GDPR”).
Prin acest document va informăm cu privire la modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs. cu caracter personal, atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre, inclusiv prin site-ul nostru web.
Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care va rugam sa verificați periodic conținutul acesteia.
Societatea Azaria Food S.R.L. se angajează să vă protejeze confidențialitatea datelor. Prezentul acord de confidențialitate explică colectarea, utilizarea, dezvăluirea, păstrarea și protejarea datelor dvs. personale.
Acest acord de confidențialitate se referă la furnizarea serviciilor noastre prin intermediul site-ului, indiferent de modul de accesare sau de utilizare a acestuia, inclusiv prin intermediul dispozitivelor mobile.
În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs. cu caracter personal. Datele cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare (cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online) sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

DATE PERSONALE PE CARE LE COLECTAM
Când vizitați site-ul, colectăm automat anumite informații despre dispozitivul dvs., inclusiv informații despre browserul dvs. web, adresa IP, fusul orar și unele cookie-uri instalate pe dispozitiv. În plus, pe măsură ce răsfoiți pagini din site, colectăm informații despre paginile web individuale sau produsele pe care le vizualizați, site-urile web sau termenii de căutare care v-au direcționat spre site și informații despre cum interacționați cu site-ul. Ne referim la aceste informații colectate automat ca „informații despre dispozitiv”: informații despre computer și conexiune, cum ar fi statisticile privind afișările de pagină, traficul către și de la site-uri, adresa URL de trimitere, adresa IP și istoricul de navigare.
De asemenea, colectăm datele dvs. cu caracter personal pe care ni le furnizați in mod direct atunci când vă creați lista de produse pe site-ul www.azariafood.ro (adresa de e-mail, numele și prenumele, localitate, număr de telefon).
  • Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. 
  • Informațiile personale pe care le colectăm utilizând cookie-uri
  • Utilizam cookie-uri pentru identificarea dvs. ca și client unic pe un device.
  • Scopul lor este de a personaliza experiența utilizatorului, de a verifica activitatea lui din trecut pe pagina noastră de internet și de a oferi conținut specific, pe baza acestor date.
  • Consimțământul utilizatorului este oferit prin bifarea căsuței „ACCEPT”, care apare într-o fereastră pop-up la momentul deschiderii paginii noastre de internet. 
  • Perioada de stocare a acestor categorii de date este de maxim 2 ani.

Politica de utilizare a cookie-urilor
Colectăm informațiile despre dispozitiv folosind următoarele tehnologii:
• cookie-uri - sunt fișiere de date care sunt amplasate pe dispozitiv sau pe computer și care conțin adesea un identificator unic anonim. Pentru mai multe informații despre cookie-uri și despre modul de dezactivare a cookie-urilor, vizitați http://www.allaboutcookies.org;
• acțiuni de urmărire a „fișierelor de jurnal" care apar pe site și colectarea datelor, inclusiv adresa IP, tipul browserului, furnizorul de servicii Internet, paginile de trimitere / ieșire și înregistrările de dată / oră;
• etichete și pixeli - sunt fișiere electronice utilizate pentru a înregistra informații despre modul în care navigați pe site.
Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre intenționam în permanență să vă oferim cea mai bună experiență de cumpărare. Pentru aceasta, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul dvs. de cumpărător, vă putem invita să completați chestionare de satisfacție subsecvent finalizării unei comenzi sau putem desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii și cercetări de piață.
Ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura activități comerciale, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate.
Do Not Track: Rețineți că nu modificăm practicile de colectare a datelor și de utilizare a site-ului atunci când vedem semnalul „Nu urmăriți” (do not track) din browserul dvs. În acest caz, se vor folosi doar datele necesare pentru plasarea și procesarea unei comenzi, iar nu și informațiile statistice, funcționale sau de marketing (profilare).

ÎN CE SCOP PROCESĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?
Cu consimțământul dvs., putem folosi datele personale pentru: 
• a vă contacta în legătură cu serviciile noastre; putem face aceasta prin e-mail, telefon, SMS sau prin notificări pe telefonul mobil;
• a preveni, a detecta, a atenua și a investiga fraude, încălcări ale securității sau alte activități ilicite;
• a evalua și a îmbunătăți serviciile noastre;
 a personaliza conținutul site-ului.
În conformitate cu preferințele pe care le-ați împărtășit cu noi, vă putem oferi informații sau publicitate referitoare la produsele sau la serviciile noastre.
Pentru a vă pune la dispoziție informații de interes pentru dvs., putem folosi anumite date cu privire la comportamentul dvs. de cumpărător (de ex. produsele vizualizate / adăugate în „Lista mea”) pentru a vă crea un profil. Ne asigurăm întotdeauna că aceste prelucrări se efectuează cu respectarea drepturilor și libertăților dvs.

OPȚIUNILE DVS. PRIVIND MODUL ÎN CARE FOLOSIM DATELE PERSONALE
Aveți opțiuni cu privire la modul în care folosim datele dvs. personale. 
După consimțământul prealabil, vă puteți răzgândi și vă puteți retrage consimțământul în orice moment, prin:
– accesarea link-ului de dezabonare afișat în cadrul mesajelor pe care, eventual, le primiți de la noi; sau
– contactarea societății Azaria Food S.R.L. (azaria@azariafood.ro)
În orice situație în care folosim datele dvs. personale, drepturile și libertățile dvs. fundamentale nu vor fi afectate. Nu vindem, nu închiriem și nu dezvăluim în nici un fel datele dvs. personale unor terți, fără consimțământul dvs. Cu toate acestea, ne puteți solicita oricând, prin mijloacele descrise mai sus, să oprim prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal.

DREPTURILE DE CARE BENEFICIAȚI:
dreptul de a fi informat despre cum vor fi folosite datele personale;
dreptul de acces la datele personale;
dreptul de rectificare a datelor, dacă acestea sunt eronate sau incomplete;
dreptul de a fi șters sau așa-numitul Right To Be Forgotten pentru a nu mai fi inclus în comunicări sau procesări ulterioare;
dreptul de a restricționa procesarea datelor dincolo de simpla lor păstrare;
dreptul de obiecție împotrivă utilizării datelor în campanii de marketing.

MODALITĂȚI ÎN CARE PUTEȚI ACCESA, CONTROLA ȘI CORECTA DATELE DVS. PERSONALE
Respectam dreptul dvs. de a accesa, de a modifica, de a solicita ștergerea sau restricționarea utilizării datelor dvs. personale, conform cerințelor Regulamentului 2016/679. 
Aveți dreptul să știți ce date personale păstram despre dvs.; la cerere vă putem comunica aceste date. Dacă ele sunt incorecte sau incomplete, aveți dreptul să le actualizați. Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dvs. personale. De asemenea, ne puteți solicita să ștergem sau să restricționăm conform legii modul în care folosim datele dvs. personale, dar acest drept vă poate afecta accesul la serviciile noastre.

CUM PUTEM SĂ COMUNICĂM DATELE PERSONALE?
Putem divulga datele dvs. personale unor terți. Acest lucru poate fi necesar ca să vă oferim acces la serviciile noastre, să ne conformăm obligațiilor legale, să optimizăm activitățile de marketing și publicitate sau să prevenim, să detectăm, să atenuăm și să investigăm activitățile ilicite legate de serviciile noastre. Încercăm să minimizăm cantitatea de date personale pe care le dezvăluim la ceea ce este direct relevant și necesar pentru a îndeplini scopul specificat.
Nu vindem, nu închiriem și nu dezvăluim în alt mod datele dvs. personale unor terți, în scopuri de marketing și publicitate, fără acordul dvs.
Putem divulga datele dvs. personale următoarelor entități: 
Furnizori de servicii: furnizorii de servicii de transport cu care împărtășim datele de contact pentru întocmirea documentelor de transport, pentru a facilita livrarea produselor achiziționate și pentru alte comunicări legate strict de livrare; furnizori de servicii de transmitere mesaje prin e-mail. 
Parteneri comerciali care participă la activitatea comercială de ansamblu (oferte de preț, livrare produse, oferire mostre, preluare comenzi, etc.).
Modificarea dreptului de proprietate
În cazul unei eventuale fuziuni/achiziții este posibil să transmitem date personale în conformitate cu standardele noastre de confidențialitate. 
Dacă vom intenționa să folosim datele dvs. personale în alte scopuri decât cele precizate în acest acord de confidențialitate, veți primi o notificare prealabilă în acest sens.

CÂT TIMP PĂSTRAM DATELE DVS. PERSONALE?
Vom păstra datele dvs. personale atâta timp cât va fi necesar pentru a furniza în siguranță serviciile pe care le-ați solicitat sau pentru alte scopuri, cum ar fi respectarea obligațiilor legale, rezolvarea disputelor și punerea în aplicare a politicilor noastre. Conform dispozițiilor legale în vigoare suntem obligați să păstram datele dvs. relevante o perioadă minimă de timp, pentru o eventuală investigație oficială sau litigiu. În momentul în care nu va mai fi necesar sa păstrăm datele dvs. personale, vom dispune ștergerea lor. Vom respecta în permanență dreptul dvs. legal de a solicita ștergerea datelor personale din sistemul nostru.

CUM VĂ PROTEJĂM DATELE PERSONALE?
Vă protejam datele personale folosind măsuri de securitate tehnice și administrative, pentru a reduce riscurile de pierdere, utilizare incorectă, acces neautorizat, dezvăluire și modificare (ex. firewall, patch-uri de securitate, acces autorizat controlat la date etc.).
Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei. Transmiterea datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație și ele vor fi stocate pe servere securizate, asigurând in același timp redundanța datelor. Platforma beneficiază de tehnologie de criptare HTTPS.
În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenția că transmiterea informațiilor prin internet, în general, sau prin intermediul altor rețele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute și utilizate de către terțe părți neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

ÎNCĂLCAREA SECURITĂȚII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
În cazul în care are loc o încălcare a securității datelor cu caracter personal, societatea Azaria Food S.R.L. va notifica acest lucru A.N.S.P.D.C.P., fără întârzieri nejustificate și, dacă este posibil, în cel mult 72 de ore de la data la care a luat cunoștință de aceasta, cu excepția cazului în care este puțin probabil ca încălcarea să genereze un risc pentru drepturile și libertățile persoanelor.
Acest website folosește cookie-uri proprii și ale unor terțe părți pentru a personaliza conținutul și pentru a analiza traficul pe www.azariafood.ro. În plus, partenerii noștri de social media, de publicitate și de analiză pot avea informații despre felul în care folosești site-ul, aceștia putându-le combina cu alte informații pe care le-ai furnizat sau pe care le-au colectat din utilizarea serviciilor online.